ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 62
ลงวันที่ 05/08/2562

ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัด แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัด แขวงทางหลวงพัทลุง จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานโยธา
สังกัด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จำนวน 1 อัตรา และ สังกัด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จำนวน 1 อัตร

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 16 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 075-356030

-- ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 62 ถึง 9 สิงหาคม 62 --

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 739 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358