ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การใช้งาน โปรแกรม zoom
ลงวันที่ 24/03/2563

  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือผู้เข้าร่วมประชุม 374 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้สร้างห้องประชุม (Host) สำหรับ PC 323 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้สร้างห้องประชุม (Host) สำหรับ Mobile(iOS &Android) 279 ดาวน์โหลด
Infographic ผู้เข้าร่วมประชุม 3,350 ดาวน์โหลด
Infographic ผู้สร้างห้องประชุม (Host) 580 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358