ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ลงวันที่ 24/03/2563

โดยกำหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ และแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถศึกษา คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติราชการนอกนอกสถานที่ 1,047 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 859 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358