กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน ตุลาคม 2565 1,980 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน พฤศจิกายน 2565 1,014 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน ธันวาคม 2565 1,080 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มกราคม 2566 1,328 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กุมภาพันธ์ 2566 1,113 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มีนาคม 2566 825 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน เมษายน 2566 1,142 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน พฤษภาคม 2566 672 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มิถุนายน 2566 889 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กรกฎาคม 2566 650 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน สิงหาคม 2566 619 ดาวน์โหลด

'