ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเปิดทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์สาย7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม.ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึง ปลายเดือนสิงหาคม 2563
ลงวันที่ 18/05/2563

กรมทางหลวง เปิดทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์สาย7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม.ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึง ปลายเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่งสู่ภาคตะวันออก และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358