ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
ลงวันที่ 03/07/2563

สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล , ผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์ และได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้ ณ จุดคัดกรอง

อนึ่ง สถานที่จัดการประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 100 ท่าน

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

หมายเหตุ : ขอให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้สำหรับในการลงทะเบียนด้วย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358