ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 24/07/2563

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมทางหลวง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และความมุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป การนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ แล้ว อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ด้วย ทั้งนี้ สามารถลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไชต์กรมทางหลวง ที่  http://www.doh.go.th หรือที่เว็บไชต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือสแกน QR – Code ตามไฟล์แนบท้าย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยลงนามออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358