ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง สรุปยอดผู้ใช้บริการสายด่วน 1586 ช่วงวันหยุดยาว 25 -28 ก.ค. 63 พบยอดใช้จำนวน 2,522 ครั้ง
ลงวันที่ 29/07/2563

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ทำการสรุปยอดผู้ใช้บริการ Call Center 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งพบว่าได้มีประชาชนใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 2,522 ครั้ง โดยแบ่งเป็นวันที่ 25 ก.ค. 63 จำนวน 795 ครั้ง วันที่ 26 ก.ค. 63 จำนวน 626 ครั้ง วันที่ 27 ก.ค. 63 จำนวน 529 ครั้ง และวันที่ 28 ก.ค. 63 จำนวน 572 ครั้ง หากจำแนกตามช่วงเวลาพบว่า ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. มีปริมาณสายเรียกเข้ามากที่สุด
สำหรับประเภทเรื่องที่ประชาชนผู้ใช้ทางโทรมาสอบถามสูงสุด ได้แก่ สอบถามการจราจรในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 588 ครั้ง สอบถามเส้นทาง 204 ครั้ง ร้องเรียนถนนชำรุดไฟฟ้าดับ 112 ครั้ง ขอความช่วยเหลือรถเสีย บนมอเตอร์เวย์ 97 ครั้ง และข้อมูลข่าวสารต่างๆของกรมทางหลวง 73 ครั้ง ตามลำดับ
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358