ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วง กม.15 – 21 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ก.ย. 65 ตรวจสอบสภาพการจราจรได้ที่แอพพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic
ลงวันที่ 06/11/2563

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน (กม.15) ถึงทางแยกต่างระดับบางแค (กม.21) รวมระยะทาง 6.58 โดยจะทำการก่อสร้างในช่องทางหลักขนาด 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร) ส่วนการจราจรในช่องทางคู่ขนาน ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร) ยังคงใช้การได้ตามปกติ ในระหว่างก่อสร้าง โดยจะเริ่มเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 9 ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ท่านสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยผ่านทางแอพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358