ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เส้นทางล่องใต้ใช้งานได้ ! กรมทางหลวง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 10 พ.ย. 61 พบน้ำท่วม 12 แห่ง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชม. สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
ลงวันที่ 10/11/2561

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่างๆทางเส้นทางล่องใต้ กรมทางหลวงจึงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 4 จังหวัด (จำนวน 12 แห่ง) ผ่านได้ 9 แห่ง ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 4 ชะอำ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.82 , กม.196 – 197 และ กม.201 ระดับน้ำสูง 5 – 15 ซม.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 3169 สามแยกบางสะพาน – ชายทะเล ระหว่าง กม.10 – กม.11 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 3374 บางสะพาน – หนองหัดไท ระหว่าง กม.0 – 2 และ กม.12 – 13 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 3497 ช้างแรก - บางสะพานน้อย ที่กม.1+560 คอสะพานชำรุด ปิดการจราจร
จังหวัดชุมพร 6 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 41 สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม. 1 – 3 ระดับน้ำสูง 5 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 41 เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม. 25 – 26 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 327 สี่แยกปฐมพร – แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม. 1 – 2 ระดับน้ำสูง 5 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 360 ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม. 1 – 2 และ กม.5 – 6 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.
กม.8 – 9 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 4 แยกทางหลวง 327 เข้าเมืองชุมพร
ทางหลวงหมายเลข 3181 ทางเข้าตลาดท่าแซะ ระหว่าง กม. 1 – 2 ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ ไม่มีเส้นทางทดแทน
ทางหลวงหมายเลข 4134 หลังสวน – ละแม ที่กม.7 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 4169 ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม. 13 – 14 , 16 , 31 – 34 , 43 ระดับน้ำสูง 5 – 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 4170 สระเกศ – หัวถนน ระหว่าง กม. 0 – 1 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ อาทิ เคลื่อนย้ายสัมภาระ เคลื่อนย้ายยานพาหนะ เป็นต้น กรมทางหลวงพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358