ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว พ.ศ. ....
ลงวันที่ 05/01/2564

กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับ  บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว พ.ศ. .... โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

แสดงความคิดเห็นที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล 22 ดาวน์โหลด
๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว พ.ศ. .... 19 ดาวน์โหลด
๓. บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว พ.ศ. .... 19 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358