ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงวันที 11 ม.ค. 64 พบน้ำท่วมจังหวัดปัตตานี ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร 1586
ลงวันที่ 11/01/2564

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้กรมทางหลวงจึงได้ทำการสรุปเหตุการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี ทำให้การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ได้แก่
ทางหลวงหมายเลข 42 ดอนยาง – บ้านดี อำเมืองปัตตานี ช่วงกม.ที่ 103+200 – 103+600 ระดับน้ำสูง 40 – 50 ซม.
                                                     (ใช้ทางเลี่ยงถนน อบจ. ปน. ถ 1006 บ้านแบรอจะรัง – บ้านปูโบะ ขาไปยะลาและขาเข้าปัตตานี)
ทางหลวงหมายเลข 418 งาแม่ – ยุโป   อำเมืองปัตตานี ช่วงกม.ที่ 0+000 – 0+350 ระดับน้ำสูง 25 – 35 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 418 งาแม่ – ยุโป   อำเมืองปัตตานี ช่วงกม.ที่ 3+850 – 5+800 ระดับน้ำสูง 40 – 45 ซม. (ใช้ทางเลี่ยง ทล.42 ดอนยาง – บ้านดี)

ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) ได้ตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมืองปัตตานีพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358