ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนนพรัตน) ที่ กม.17+050 เพื่อซ่อมสะพานลอยกลับรถ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ลงวันที่ 01/03/2564

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะทำการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว (ถนนเทพรัตน) ที่ กม.17+050 เพื่อซ่อมสะพานลอยกลับรถ จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเบี่ยงการจราจรโดยใช้จุดกลับรถพื้นราบ ที่ กม.16+900 แทน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2564
ในระหว่างดำเนินการ อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นในต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งใว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358