ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในไทย
ลงวันที่ 31/03/2564

กรมทางหลวง โดย สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ นัดประชุมคณะทำงานร่วมไทย - ญี่ปุ่น (Joint Working Group Meeting) โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในประเทศ (Project for Capacity Development on Tunnel Project Management in Thailand) ครั้งที่ 1 ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ (Zoom Video Conference) โดยมี นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัศวิน อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ชั้น 5 กรมทางหลวง

วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อหารือกับคณะทำงานร่วม ฝ่ายญี่ปุ่น เกี่ยวกับรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ติดตามเรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม (Joint Coordinating Committee, JCC) ครั้งที่ 1
2. การคัดเลือกองค์ประกอบคณะกรรมการ JCC และคณะทำงานร่วม Working Group ฝ่ายไทย
3. รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและพื้นที่ก่อสร้าง ในการดำเนินการโครงการศึกษานำร่อง (Pilot Study)
4. กำหนดการและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
5. ภารกิจของคณะทำงานกลุ่มย่อย
6. รายละเอียดของการสำรวจข้อมูลพื้นฐานโครงการ (Baseline Survey)

 

 

โปรดติดตามข่าวสารกิจกรรมสาระน่าสนใจ
ของสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศที่นี่

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358