ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงชี้แจง กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ให้กับประชาชนล่าช้า และยังจ่ายเงินไม่ครบ
ลงวันที่ 07/04/2564

ตามที่มีการเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์วันนี้ (5 เมษายน 2564) ถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าเวนคืน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ให้กับประชาชนล่าช้า และยังจ่ายเงินไม่ครบ นั้น
กรมทางหลวงได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
กรมทางหลวง ได้รับกรอบวงเงินค่าเวนคืน ที่ ครม. อนุมัติ เมื่อ เดือนกรกฏาคม 2558 ในวงเงิน 6,630 ล้านบาท มีผู้ถูกเวนคืน ที่ดิน 2,983 ราย สิ่งปลูกสร้าง 1,044 ราย ต้นไม้ 1,211 ราย รวม 5,238 ราย และกรมทางหลวงได้จ่ายค่าเวนคืนให้ประชาชน ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละปี ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ ทั้งหมด “ครบทุกราย” แล้ว ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 (ใช้เงินกันปี 2561) และได้เข้าพื้นที่ทำการก่อสร้างงานโยธาครบทุกสัญญา
ประชาชนบางราย ได้ใช้สิทธิ์ทำเรื่องอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้พิจารณาจำนวนเงินค่าเวนคืนเพิ่ม หลังจากที่ได้รับเงินที่กรมทางหลวงได้จ่ายให้แล้วข้างต้น ซึ่งกระทรวงได้พิจารณา และแจ้งผลการอุทธรณ์เสร็จแล้ว โดยกรมทางหลวง ได้เร่งรัดจ่ายเงินในส่วนที่ประชาชนได้รับเพิ่มขึ้นจากผลการอุทธรณ์ตามลำดับ และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ซึ่งเริ่มจ่ายเงินอุทธรณ์เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา
ประเด็นที่นายศรีสุวรรณ จรรยา พูดตามข่าว น่าจะหมายถึง เงินส่วนที่ประชาชนจะได้รับเพิ่มจากผลการอุทธรณ์ ซึ่งในปัจจุบันยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มจากผลการอุทธรณ์ จำนวน 361 ราย วงเงินประมาณ 415 ล้านบาท ซึ่งกรมทางหลวงจะเร่งรัดจ่ายเงินให้ครบทุกรายต่อไป ทั้งนี้หากบางรายที่ยังไม่พอใจผลการอุทธรณ์ ก็ยังสามารถร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองได้
สำหรับงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข (M6) สายบางปะอิน - นครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากกรณีการเวนคืนแต่อย่างใด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358