ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร
ลงวันที่ 15/05/2564

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มอบหมายให้ นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.