ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และ ที่ กม.57+400-กม.57+700
ลงวันที่ 15/05/2564

นายสอาด  ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายภิญญา กลางท่าไค่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย หมวดทางหลวง เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และที่ กม.57+400-กม.57+700 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้างดง


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.