ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.1+150-กม.4+000
ลงวันที่ 15/05/2564

นายสอาด  ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงฯ หมวดทางหลวง เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.1+150-กม.4+000 ณ เทศบาลตำบลนาด่าน


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.