ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
ลงวันที่ 13/07/2564

กำหนดการการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกลสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

 เวลา 09.00 – 09.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุม Online เตรียมเข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เวลา 09.30 – 09.40 น. กล่าวเปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เวลา 09.40 – 11.00 น. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ      

เวลา 11.00 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 12.00 น. ปิดการประชุม

--------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application : Zoom Cloud Meetings)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง 103 ดาวน์โหลด
หลักการและเหตุผล สาระสำคัญของโครงการ 291 ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการร่วมประชุม 151 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.