ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงชี้แจงกรณีน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนมอเตอร์เวย์ พร้อมเร่งแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด
ลงวันที่ 28/07/2564

ตามที่มีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ในกรณีประชาชนใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนมอเตอร์เวย์ ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา เนื่องจากแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ผ่ากลางหมู่บ้าน จึงมีการสร้างอุโมงค์ทางลอด เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งสามารถสัญจรไป-มาได้ แต่เพราะอุโมงค์มีความลึก 3-4 เมตร จากระดับพื้นดินปกติ เมื่อฝนตกลงมา น้ำพร้อมดินโคลนจึงไหลเข้าไปท่วมอุโมงค์ โดยเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

กรมทางหลวงได้ตรวจสอบและขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ตำแหน่งทางลอดดังกล่าว อยู่ที่ กม.89+193 ในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย 6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ซึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ขอให้ทำทางลอดเพื่อเชื่อมชุมชนสองฝั่ง แทนการใช้ถนนบริการ หรือถนนท้องถิ่น แล้วไปกลับรถที่บริเวณใต้สะพานข้าม (Overpass) ที่ กม.90+125 ซึ่งห่างออกไปประมาณ 930 เมตร กรมทางหลวงจึงได้พิจารณาแก้ไขแบบโดยปรับปรุงเป็นทางลอดที่ความสูงช่องลอด 3.50 เมตร เพื่อให้รถขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้ ทั้งนี้ในระหว่างการมีส่วนร่วม ได้มีการแจ้งในเบื้องต้นแล้วว่า มีโอกาสที่น้ำจะท่วมทางลอดได้ในข่วงฝนตกหนัก ซึ่งอาจจำเป็นต้องหยุดใช้งานชั่วคราว

โดยมีแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดฝนตกหนัก ได้ส่งรถสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำ และขุดลอกดินออก ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไม่สะดวก

2. กรมทางหลวงได้เร่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร ใน 2 แนวทางเลือก
• แนวทางเลือกที่ 1 คือ การยกระดับผิวทางลอดประมาณ 1 เมตร ให้มีระดับสูงกว่าพื้นที่รอบข้าง และให้พ้นระดับน้ำท่วม ซึ่งจะทำให้ความสูงช่องลอดเหลือ 2.50 เมตร ซึ่งรถส่วนใหญ่ก็สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ ส่วนรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ให้ไปใช้ทางหลวงหมายเลข 2220 ห่างจากจุดนี้ประมาณ 930 เมตร
• แนวทางเลือกที่ 2 คือ การปรับปรุงระบบระบายน้ำ แนวทางนี้ความสูงช่องลอดคงไว้ได้ 3.50 เมตร เท่าเดิม แต่ต้องดำเนินการออกแบบ ติดตั้งระบบสูบน้ำ บ่อพักน้ำ และพื้นที่ทิ้งน้ำ ซึ่งต้องขอใช้พื้นที่นอกเขตทางหลวง รวมทั้งพิจารณาการบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน และพิจารณาในมิติต่าง ๆ ในเบื้องต้น เห็นควรปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางเลือกที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงจำเป็นต้องดำเนินการทำการมีส่วนร่วมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และจะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง)


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.