ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง สรุปจำนวนปริมาณจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก และมอเตอร์เวย์ จำนวน 10 เส้นทาง ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในระหว่างวันที่ 23 - 28 ก.ค. 64 พบยอดการเดินทางลดลงกว่า 3.2 ล้านคัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ลงวันที่ 30/07/2564

กรมทางหลวงสรุปจำนวนปริมาณจราจรขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ลาดกระบัง) ในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาต่อเนื่องระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2564 กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2564 ของกระทรวงคมนาคม และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงและศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,944,380 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

??ฝั่งขาออก จำนวน 1,995,733 คัน แยกเป็น ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 234,704 คัน ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน)จำนวน 60,883 คัน ทางหลวงหมายเลข340 (บางบัวทอง) จำนวน 173,275 คัน ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 207,105 คัน ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 316,288 คัน ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 220,443 คัน ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 71,436 คัน ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 148,274 คัน ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 416,795 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 146,530 คัน

??ฝั่งขาเข้า จำนวน 1,948,647 คัน แยกเป็น ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 226,371 คัน ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) จำนวน 71,755 คัน ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) จำนวน 177,194 คัน ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 247,978 คัน ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 235,020 คัน ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 194,488 คัน ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 70,645 คัน ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 157,223 คัน ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 415,934 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 152,039 คัน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปริมาณจราจรช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษาปี 2563 พบว่ามีปริมาณการจราจร ลดลง 44.6%


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358