ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนตุลาคม 61 ขับรถเร็ว ทางตรง รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎหมายและป้ายแนะนำ
ลงวันที่ 26/11/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนตุลาคม 2561 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 783 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 156 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 771 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,117 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 64% (502 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 9% (74 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 9% (67 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 3% (20 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 60% (471 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 17% (135 ครั้ง) และทางแยก 8% (59 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 33% (371 คัน) รถยนต์นั่ง 27% (307 คัน) และรถจักรยานยนต์ 11% (128 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 29% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23% และภาคใต้ 17% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค จำนวน 14 ครั้ง บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากทางตรง รถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และใช้ความเร็วสูงทำให้รถเฉี่ยวชนเสียหลักตกถนน อีกทั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่า จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลและขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358