กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน " กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน“ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ วัดหัวนา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ 28/04/2565

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน " กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านผ่านชุมชน" ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35 + 800 - กม.36 +650 ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร โดย นายสายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เนินเพิ่ม ให้เกียรติเป็นประธานฯ ซึ่ง มีผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้ความสนใจ สอบถามข้อมูลต่าง ทางหลวงด้งกล่าว ฯ เป็นทางหลวงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และ การเดินทางสู่ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งการจนส่งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด สัปปะรด เป็นต้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป


'