ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า (แยกบ้านแยง นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า) แทน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ—อุทยานภูหินร่องกล้า ที่ยุบตัว ยังไม่สามารถเปิดจราจรได้
ลงวันที่ 21/12/2561

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวและใกล้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการไปชมความสวยงามภูทับเบิก ซึ่งมีความงามของ ทะเลหมอก และมีภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการจะไปชมความสวยงามดังกล่าวกรมทางหลวงจึงขอแนะนำประชาชนให้ใช้เส้นทางสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก แยกบ้านแยง เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแทน ทั้งนี้ เนื่องจากหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.9+200 – 10+650 หมู่ 8 บ้านดอยน้ำเพียงดิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่เปิดใช้เส้นทางสายดังกล่าวได้หลัง เกิดเหตุดินสไลด์และทรุดตัวของถนนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลี่ยงไปใช้เส้นทางภูหินร่องกล้า ฝั่งอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำหรับเส้นทางที่สามารถใช้เลี่ยงได้ ดังนี้

เส้นทางจากนครสวรรค์ , พิษณุโลก – ภูทับเบิก
ทางหลวงหมายเลข 12 แยกอินโดจีน – แยกบ้านแยง กม.239-075 – กม.299+523 ระยะทาง 60.44 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2013 แยกบ้านแยง – แยกนครไทย กม.0+000 – กม.29+212 ระยะทาง 29.21 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2331 แยกนครไทย – ภูทับเบิก กม.77+947 – กม.17+800 ระยะทาง60.14 กิโลเมตร

เส้นทางจากกรุงเทพฯ – ภูทับเบิก
ทางหลวงหมายเลข 12 แยกพ่อขุนผาเมือง – แยกบ้านแยง กม.355+989 – กม.299+523 ระยะทาง 56.46 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2013 แยกบ้านแยง – แยกนครไทย กม.0+000 – กม.29+212 ระยะทาง 29.21 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2331 แยกนครไทย – ภูทับเบิก กม.77+947 – กม.17+800 ระยะทาง60.14 กิโลเมตร

เส้นทางจากอำเภอด่านซ้าย – ภูทับเบิก
ทางหลวงหมายเลข 21 เขตด่านซ้าย – แยกอาเซียน กม.262+976 – กม.300.985 ระยะทาง 28.00 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 12 แยกอาเซียน – แยกบ้านแยง กม.299+523 – กม.353+392 ระยะทาง 53.86 กิโลเมตร 
ทางหลวงหมายเลข 2013 แยกบ้านแยง – แยกนครไทย กม.0+000 – กม.29+212 ระยะทาง 29.21 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2331 แยกนครไทย – ภูทับเบิก กม.17+800 – กม.77+947 ระยะทาง 60.14 กิโลเมตร 

เส้นทางจากอำเภอด่านซ้าย – ภูทับเบิก
ทางหลวงหมายเลข 2013 เขตอำเภอด่านซ้าย – แยกนครไทย กม.62+782 – กม.29+212 ระยะทาง 33.57 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2331 แยกนครไทย – ภูทับเบิก กม.77+947 – กม.17+800 ระยะทาง 60.14 กิโลเมตร

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358