ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 28/12/2561

กรมทางหลวง  แจ้งปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562  ทางหลวงหมายเลข  34  ถนนเทพรัตน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  2  มกราคม  2562  แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

         

            กรมทางหลวง  โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ  จะทำการปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข  34  ตอน  ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว  (ถนนเทพรัตน)  ที่ กม. 19+000  กม. 23+000 และ กม. 31+700  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  2562  เนื่องจากในช่วงเทศกาลจะมีปริมาณรถน้อยและรถใช้ความเร็วสูง  โดยจะทำการปิดจุดกลับรถดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  2  มกราคม  2562  เวลา  16.00 น.  และให้ใช้สะพานกลับรถที่ กม. 21+000  กม. 24+000  กม. 36+000  แทน 

          ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด  ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป  กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินล่วงหน้า  รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือ “ขับรถช้า  เปิดไฟหน้า  คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง  1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด  24  ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358