ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 1 แล้วเสร็จ ภาพรวมคืบหน้าแล้วกว่า 94%
ลงวันที่ 05/02/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500 ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ รูปแบบเป็นผิวจราจรคอนกรีตหนา 28 เซนติเมตร แบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางลดระดับ ไหล่ทางด้านใน กว้าง 1 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3 เมตร ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามบนทางหลวงหมายเลข 3240 และสะพานใน ทางหลัก นอกจากนั้น ยังมีงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานติดตั้งเครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในงานทาง

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 ตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตอน โดยตลอดทั้งสายมีความคืบหน้าร้อยละ 94 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป็นเส้นทางเลือกสำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – สัตหีบ – มาบตาพุด – ระยอง รวมทั้ง ช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358