ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างขยายสะพานในโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลงวันที่ 25/02/2562

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะดำเนินการก่อสร้างขยายสะพานในโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) ที่ กม.18+375 บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ทั้งขาเข้าและขาออกด้านละ 1 ช่องจราจร รายละเอียดดังนี้

1. ทิศทางกรุงเทพฯ – นครปฐม ถนนเดิมขนาด 3 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 4.50 เมตร ปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้าง 1 ช่องจราจร คงเหลือ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.00 เมตร และไหล่ทาง (ใช้เป็นช่องจราจรชั่วคราว) กว้าง 4.50 เมตร

2. ทิศทางนครปฐม – กรุงเทพฯ ถนนเดิมขนาด 3 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 4.50 เมตร ปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้าง 1 ช่องจราจร คงเหลือ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.00 เมตร และไหล่ทาง (ใช้เป็นช่องจราจรชั่วคราว) กว้าง 4.50 เมตร

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชม.)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358