ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พร้อมรับภัยแล้ง ! กรมทางหลวง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง สอบถามโทร 1586
ลงวันที่ 18/03/2562

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ ขาดแคลนน้ำประปา ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในทุกพื้นที่ตามโครงการ“กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการดูแลรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานทันที พร้อมประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคในการขอรับการสนับสนุนน้ำประปา รวมทั้ง ช่วยสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขอความอนุเคราะห์ในการขอรับใช้น้ำประปาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีและจะดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศและสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358