ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ชวนสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เฟื่องฟ้า” บนทางหลวงหมายเลข 21จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 21/03/2562

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เชิญชวนประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ได้สัมผัสความสวยงามของถนนสายดอกไม้ “เฟื่องฟ้า” บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.215-กม.221 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นเส้นทางมาตรฐานขนาด 4 ช่องจราจรบริเวณเกาะกลางปลูกต้นเฟื่องฟ้าที่มีหลากหลายสีสันทำให้เส้นทางมีความน่าสนใจและนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นระหว่างสัญจรไปมา นอกจากนี้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ยังเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัด/แต่ง ต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางหลวงและเกาะกลาง เพื่อความปลอดภัยและสบายตาของผู้ใช้ทางอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โทร.0 5673 1356 หรือ สายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358