ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ลงวันที่ 29/03/2562

สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง

กำหนดการ
เวลา 14.30 น. ลงทะเบียนสมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
ณ ห้องเทิดศักดิ์ฯ ชั้น 3 กองฝึกอบรม
เวลา 15.00 น. ประชุมสมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
เวลา 15.30 น. ปิดประชุม

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358