ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างทางเข้าสนามบินนราธิวาสแล้วเสร็จ ลดระยะทางกว่า 16 กม. เพิ่มศักยภาพในการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง
ลงวันที่ 24/04/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวง สาย แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่าง กม.0+000 – 11+200 และ กม.9+792 – 12.+570 รวมระยะทางประมาณ 13.978 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอยี่ง้อ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยรูปแบบเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) และมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) รวมทั้งได้ติดตั้งไฟฟ้าสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบ บนทางหลวงสายดังกล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยลดระยะทางจากบ.ปาลอบาต๊ะ ถึง สนามบินนราธิวาส โดยไม่ผ่านตัวเมืองนราธิวาส ได้ประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งจากเดิมมีระยะเดินทางประมาณ 30 กิโลเมตร (ผ่านตัวเมืองนราธิวาส) ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในตัวเมืองนราธิวาสอีกด้วย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358