ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง จ.ระยอง แล้วเสร็จ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดภาคตะวันออก
ลงวันที่ 02/05/2562

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองแกลงแล้วเสร็จ โดยลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 3(สุขุมวิท) ที่ กม.264 ตัดผ่านทางหลวงสาย 344 แล้วไปบรรจบทางสายสุขุมวิทที่ กม.271 รวมระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานขนาดช่องจราจร 2 ช่องจราจรและ4 ช่องจราจรในบางช่วง ผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตและผิวทางคอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ชนิดเดียวกับผิวทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณก่อสร้าง 418,542,000 บาท

โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง นับเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เชื่อมต่อ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อีกทั้งยัง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลทำให้กระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและของประเทศดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงระยอง
โทร 0 3861 1590 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358