ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 294 สาย ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็น 4 ช่องจราจร ภาพรวมคืบหน้ากว่า 86%
ลงวันที่ 16/05/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 294 สาย ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.1+300 – 8+325  รวมระยะทางประมาณ 7.025 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) เนื่องจากทางสายดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้นประกอบกับผิวจราจรคับแคบจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร โดยได้ทำการขยายช่องจราจรเดิมจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางเป็นแบบดินถม (Raised Median) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีความคืบหน้ากว่า 86% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนก.ค.นี้    

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 294 สาย ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางทางสายเลี่ยงเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขการจราจรที่ติดขัดในเมืองศรีสะเกษเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง รองรับการขยายตัวเมืองและยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้ง เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ของภาคอีสานที่เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง หากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358