ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ชี้แจงกรณี แชร์ภาพดินถล่ม ในภาคเหนือว่าไม่เป็นความจริง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือเหตุอุทกภัย
ลงวันที่ 18/06/2562

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ มีการแชร์ภาพ และวีดีโอเกิดการพังทลายของดินในพื้นที่ภาคเหนือของไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ บางข้อความระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่าในพื้นที่รับผิดชอบกรมทางหลวงไม่มีเหตุการณ์พังทลายดังกล่าวตามที่แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด เบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศจีน

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอเรียนว่ากรมทางหลวงได้สั่งทุกหน่วยงานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ต้องไม่มีหลุมบ่อ พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพาน ท่อระบบน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร หรือป้าย Knock Down หลักนำทาง ไฟกระพริบ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติ พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่วัสดุและชิ้นส่วนสะพาน เบลีย์ เครื่องจักร ยานพาหนะ เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาด ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
2. ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. เมื่อเกิดเหตุทางขาด/สะพานขาดหรือชำรุด ให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานของกรมทางหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและสะพานเบลี่ย์ให้เข้าดำเนินการโดยทันที
4. ให้ทุกหน่วยงานติดตามเผ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยของ กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุบนทางหลวง เช่น ต้นไม้ล้ม ทางขาด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358