ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร สายบ้านท่าพระ – มหาสารคาม แล้วเสร็จ เชื่อมโยงขอนแก่นและมหาสารคาม
ลงวันที่ 26/06/2562

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 208 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านท่าพระ – มหาสารคาม ระหว่าง กม.9 บ.หนองสระพัง – กม.20 บ.แพง และ กม.47 บ.อุปราช – กม.55 บริเวณทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม รวมระยะทาง 18.26 กิโลเมตร แล้วเสร็จ โดยทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นเส้นทางที่ บ.ท่าพระ ผ่าน อำเภอโกสุมพิสัย สิ้นสุดที่ จังหวัดมหาสารคาม เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นและช่วยย่นระยะเวลาเดินทางได้เป็นอย่างดี

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร โดยขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางและไหล่ทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร ความกว้างไหล่ทาง 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นอกจากนั้นยังมีงานก่อสร้างจุดกลับรถ ที่อยู่บนทางราบ ทั้งหมด 11 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 2 แห่ง และงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอีก จำนวน 16 แห่ง งบประมาณ 648,050,000 บาท

ทางหลวงสายดังกล่าว จะทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างสองจังหวัดและผู้สัญจรไปมาเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358