ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี เร็วกว่าแผนงาน 10% พร้อมรองรับ EEC
ลงวันที่ 10/07/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จังหวัดชลบุรี บนทางหลวงหมายเลข 331 ช่วง กม.37+666 – กม.49+511 ระยะทาง 11.834 กิโลเมตร เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นิคมฯโรจนะ นิคมฯเหมราช นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมฯอมตะซิตี้ รวมไปถึงด้านการค้าที่สำคัญบริเวณทางแยกปากร่วม ทำให้การจราจรไม่คล่องตัวเกิดการสะสมของปริมาณจราจรโดยเฉพาะบริเวณทางแยกในช่วงเวลาเร่งด่วน กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยทำการเพิ่มจำนวนช่องจราจรจากเดิม 4 – 6 ช่องจราจร เป็น 10 – 12 ช่องจราจร จำแนกเป็นสะพานบนทางหลัก 14 แห่ง (7 คู่) บริเวณใต้สะพานสามารถกลับรถได้ 2 ทิศทางและสะพานบนทางขนาน 10 แห่ง (5 คู่) ซึ่งปัจจุบันได้มีความคืบหน้ากว่า 36% เร็วกว่าแผนงานที่ตั้งไว้ 10% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564

สำหรับทางหลวงหมายเลข 331 สาย สัตหีบ – เขาหินซ้อน เป็นทางหลวงสายสำคัญที่รองรับการจราจรเชื่อมโยงพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งและการเดินทางในภาคตะวันออก ซึงเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยก รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม รวมทั้ง ยกระดับศักยภาพการขนส่งโลจิสติกส์ที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง หากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358