ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวง ทอดสะพานเบลี่ย์บริเวณสะพานห้วยถ่ม จ.อำนาจเจริญ ห้ามรถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกิน 12 ตัน ขับผ่าน
ลงวันที่ 16/10/2562

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโซนร้อนโพดุลและมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งข้ามสะพานห้วยถ่มจนทำให้สะพานเบลี่ย์พังทลายบนทางหลวงหมายเลข2034 ตอน นาสีนวน – มุ่งเขียว ช่วงกม.ที่ 59+148 อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ และประชาชนผู้ใช้ทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้นั้น ปัจจุบันกรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซึ่งมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ ได้ทำการทอดสะพานเบลี่ย์ซึ่งเป็นสะพานเหล็กชั่วคราวแล้วเสร็จใช้เป็นทางเบี่ยงแทนสะพานเดิมที่พังทลายใช้งานไม่ได้ โดยสามารถเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 62 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงขอความร่วมมือห้ามรถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกิน 12 ตัน ขับผ่านโดยเด็ดขาด พร้อมจำกัดความสูง 2.50 เมตร สำหรับรถที่สัญจรผ่านสะพานดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและผู้ร่วมทาง ซึ่งกรมทางหลวงจะทำการสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาและจะนำเรื่องเสนอของบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแซมอย่างถาวรต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ตามที่ได้ติดตั้งไว้ และขับขี่อย่างระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนพบเห็นถนน/สะพานชำรุดเสียหายหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ และสายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358