ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร ใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลีบนถนนบรมราชชนนี แนะใช้ทางเลี่ยงที่กรมทางหลวงแนะนำ
ลงวันที่ 19/11/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีทางหลวงหมายเลข 338 เพื่อทำการก่อสร้างขยายสะพาน ระหว่าง กม.9 – กม.18 จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรบนทางคู่ขนาน ถนนบรมราชชนนี ด้านขาออก บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.00 น.

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอแนะนำทางเลี่ยงงานก่อสร้างสำหรับผู้อาศัยบริเวณทางแยกต่างระดับฉิมพลี – โรงพยาบาลธนบุรี 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) ใช้สะพานกลับรถบริเวณหน้าสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งหน้าแยกซ้ายกลับเข้าสู่ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358