ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร ใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี ถ.บรมราชชนนี แนะหลีกเลี่ยงช่วงวันและเวลาดังกล่าว
ลงวันที่ 04/12/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลี (ถนนบรมราชชนนีตัดถนนกาญจนาภิเษก) เพื่อทำการก่อสร้างขยายสะพาน จึงมีความจำเป็นต้องปิด 1 ช่องจราจร บนช่องทางหลัก ถนนบรมราชชนนี ด้านขาออก บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี กม.6 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. ทั้งนี้ขาเข้ากรุงเทพฯสามารถใช้ทางคู่ขนานได้

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358