ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจร ถ.พระราม2 (ขาออก) บริเวณ กม.8 – กม.10 เพื่อติดตั้งโครงป้ายจราจร แนะหลีกเลี่ยงช่วงวันและเวลาดังกล่าว
ลงวันที่ 11/12/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการยกโครงเหล็กติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign : VMS) สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานก่อสร้างและแนะนำข้อมูลจราจร จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรหลักชั่วคราว (ขาออกกรุงเทพฯ) บริเวณ กม.8+676 โดยจะเบี่ยงการจราจรให้ใช้ทางคู่ขนานบริเวณ กม.8+200 และเบี่ยงจราจรกลับเข้าช่องทางหลักบริเวณ กม.10+300 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 – 04.00 น. และเบี่ยงช่องจราจรทางหลักจาก 4 ช่องจราจร เหลือ 2 ช่องจราจร บริเวณ กม.8+676 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. – 04.00 น.
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358