ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ที่ กม. 55+567 ถึง 56+233 เพื่อทำการก่อสร้างตอม่อสะพาน
ลงวันที่ 29/06/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการก่อสร้างตอม่อสะพาน Ramp.113 Ramp.118 และ Ramp.119 บริเวณเกาะกลางถนนบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระหว่าง กม. 55+567 ถึง 56+233 ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม. ๕+๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) ตอน 2 กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจร ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึง 8 เมษายน 2562 โดยจะทำการเบี่ยงจราจร ดังนี้

• รถที่มาจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปสระบุรี จะเบี่ยงช่องจราจรขวาสุด จำนวน 1 ช่องจราจร และลดจำนวนช่องจราจรจาก 7 ช่องจราจร เหลือ 6 ช่องจราจร

• รถที่มาจากสระบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ จะเบี่ยงช่องจราจรขวาสุด จำนวน 1 ช่องจราจร โดยมีจำนวน 3 ช่องจราจรเท่าเดิม

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้สัญจรใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้านแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง โทร. 0 2354 0066 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358