ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 362 (ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี) เพื่อติดตั้งโครงสร้างส่วนบนของสะพาน
ลงวันที่ 29/06/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 จะทำการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 362 (ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ฝั่งตะวันออก ใกล้ทางแยกเข้าวัดพระพุทธฉาย) อ.เมือง จ.สระบุรี ประมาณกม.25 – กม.27 เพื่อทำการติดตั้งโครงสร้างส่วนบนของสะพาน (Segment) ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ซึ่งต้องใช้พื้นที่และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรชั่วคราวตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น.

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงสระบุรี โทร. 03 621 1105 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358