ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง จัดอบรมการอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง
ลงวันที่ 12/07/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงให้กับผู้ใช้ทางหลวงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนทางหลวงตามนโยบายการบำรุงรักษาเขตทางหลวง 11 ข้อ ประกอบด้วย 1.กำชับให้จัดระเบียบป้ายเอกชนและป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยรื้อออกให้หมด ไม่ให้บดบังป้ายจราจรที่ติดตั้งอยู่ 2.ให้ตรวจ สอบการรุกล้ำเขตทางหลวงต้องรื้อออกให้หมด 3.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบนทางหลวง สะพานลอยคนข้าม และใต้สะพาน 4.สะพานลอยคนข้ามต้องทำทางเดิน  ส่งต่อให้ถึงจุดหมายโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 5.ราวสะพานกำแพงคอนกรีต ต้องสะอาด และทาสีกันตะไคร่น้ำ 6.งานบำรุงงานก่อสร้างจะต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณให้ครบตามมาตรฐาน 7.งานบำรุงระยะสั้นต้องวางอุปกรณ์เตือนล่วงหน้าทุกครั้ง เช่น ป้ายงานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย ทั้งผู้สัญจรและพนักงาน 8.งานซ่อมบำรุงต้องมีความประณีต 9.ตรวจสอบความชำรุดของไฟฟ้าแสงสว่างเป็นประจำไฟฟ้าแสงสว่างต้องไม่ดับ 10.ตรวจสอบการสะท้อนแสงของป้ายและอุปกรณ์นำทาง 11. ถนนทุกสายควรสะอาดและสวยงาม

นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 แล้วโดยครั้งนี้ประกอบไปด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3 (ปทุมธานี) จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยเป้าหมายจะดำเนินการอบรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เนื้อหาในการอบรมจะมีข้อปฏิบัติ การบำรุงรักษาทางหลวง การตรวจสอบความปลอดภัย ในงานบำรุงรักษาทางหลวงและงานก่อสร้าง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอำนวยความปลอดภัย  งานอำนวยความปลอดภัยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี  นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมการติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่างๆบริเวณงานก่อสร้างอีกด้วย 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พร้อมสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง การตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงให้กับผู้ใช้ทางหลวงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไป

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358