ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวง
ลงวันที่ 18/07/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ตอน 1 และ 2 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรชั่วคราวตั้งแต่เบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อเตรียมพื้นที่ขยายไหล่ทางและเพิ่มช่องจราจรใน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างตอน 1 ปิดการจราจรช่องทางขนานฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร ที่ กม.11+000 - 13+200 และดำเนินการลงทรายบริเวณร่องแบ่ง เพื่อเตรียมขยายไหล่ทางและเพิ่มช่องจราจรทางขนานฝั่งขาเข้า ที่ กม.10+000 - 13+300 และฝั่งขาออก ที่ กม. 12+200 - 13+300

2. โครงการก่อสร้างตอน 2 ปิดการจราจรช่องทางขนานฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร ที่ กม. 15+000 - 17+200 และดำเนินการลงทรายบริเวณร่องแบ่ง เพื่อเตรียมขยายไหล่ทางและเพิ่มช่องจราจรทางขนานฝั่งขาเข้า - ออก ที่ กม.15+000 - 16+500 

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร. 02 354 0037 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358