ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปิดการจราจรชั่วคราว เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และแม่ฮ่องสอน ทล.108 เชียงใหม่ – จอมทอง
ลงวันที่ 24/07/2561

นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1 จะดำเนินการขุดรื้อผิวการจราจรเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-จอมทอง ที่ กม.21+750 - 22+890 บริเวณแยก ธกส. ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม  2561 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จึงได้ปิดการจราจรทางหลวงสายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวและแนะนำเส้นทางเลี่ยง ดังนี้

1  ห้ามรถบรรทุกชนิดเดินรถเข้าบริเวณที่ กม.22+038 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่  8 สิงหาคม 2561 ตลอดเวลา

2 ให้รถบรรทุกหกล้อขึ้นไป ที่มีทิศทางมุ่งหน้าจาก อำเภอจอมทองไปเชียงใหม่ใช้เส้นทางเลี่ยง ถนนชนบทหมายเลข 3035 แทน โดยเลี่ยงจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่ กม.34+150

3 ให้รถบรรทุกหกล้อขึ้นไป ที่มีทิศทางจากเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ไปใช้เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 แทนโดยเลี่ยงจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่ กม.10+458

4 ให้รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีทิศทางมุ่งหน้าจากเชียงใหม่ ไปอำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง ใช้เส้นทางเลี่ยงดังนี้

เส้นทางเลี่ยงที่ 1 ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 121 แทน โดยเลี่ยงออกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่ กม.10+458 จากนั้นใช้ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3035

เส้นทางเลี่ยงที่ 2 ใช้ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  5036 แทน โดยเลี่ยงออกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108ที่ กม.22+024 ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทาง

5 ให้รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีทิศทางมุ้งหน้าจาก อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง ไปอำเภอหางดง และเชียงใหม่ ใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้

เส้นทางเลี่ยงที่ 1 ใช้ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  3035 แทน โดยเลี่ยงออกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่ กม.34+150 จากนั้นใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121

เส้นทางเลี่ยงที่ 2 ใช้ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 5036 แทน โดยเลี่ยงออกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่ กม.23+505 จากนั้นใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108

เส้นทางเลี่ยงที่ 3 ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013 แทน โดยเลี่ยงออกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่ กม.22+766 จากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลขชนบทหมายเลข 3035 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำกรมทางหลวง รวมทั้งขอความร่วมมือตามกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358