ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แจ้งปิดจราจรเส้นทางไปดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ
ลงวันที่ 25/07/2561

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะทำการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะบนทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน – หนองเต่า ระหว่างกม.14+620 – กม.15+050 จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงในการเดินทางไปดอยอ่างขาง ดังนี้

1. จากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ถึง อำเภอเชียงดาว ที่กม.80+300 (แยกเมืองงาย)

    จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1178 ระยะทางอีก 74 กม. จะถึงดอยอ่างขาง

2. จากจังหวัดเชียงราย จากทางหลวงหมายเลข 1249 บ.หนองขวาง ที่กม.3 ให้เลี้ยวเข้าทางหลวงชนบท             

    ชม.3001 บ.ใหม่หนองบัว – บ.สินไชย – ดอยอ่างขาง ระยะทาง 53 กม.

3. จากจังหวัดเชียงราย ให้เลี้ยวขวาทางเข้า อบต.หนองบัว บนทางหลวงหมายเลข 107 ที่กม.129 จากนั้นใช้

    ทางหลวงชนบท ชม.3001  บ.ใหม่หนองบัว – บ.สินไชย – ดอยอ่างขาง ระยะทาง 44 กม.     

4. จากจังหวัดเชียงราย ให้เลี้ยวขวาบนทางหลวงหมายเลข 107 ที่กม.119 (จุดตรวจด่านผาหงส์) จากนั้นใช้ 

    ทางหลวงชนบท ชม.3001 บ.ใหม่หนองบัว – บ.สินไชย – ดอยอ่างขาง ระยะทาง 50 กม.     

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 โทร. 05 389 1124 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358