ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ลงวันที่ 06/01/2563

กรมทางหลวงโดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจร บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.100 – 119 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร โดยจำนวนช่องจราจรยังคงเดิม ซึ่งลดไหล่ทางและลดความกว้างของช่องจราจรบางส่วนลง อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยจะเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – กันยายน 2564

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358