ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2.ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 3.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 4.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 02/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1) 516 Download
2.ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) 169 Download
3.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) 268 Download
4.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 804 Download
5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 325 Download
6.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 343 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358