ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2.ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 3.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 4.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 02/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1) 417 ดาวน์โหลด
2.ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) 126 ดาวน์โหลด
3.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) 206 ดาวน์โหลด
4.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 659 ดาวน์โหลด
5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 274 ดาวน์โหลด
6.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 218 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358