ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 2.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 6.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และ7.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 04/02/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง 1,272 Download
รายชื่อผุ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในกรมทางหลวง 4,453 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358