ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ , นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ , นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ , นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ , นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)
ลงวันที่ 13/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ข้อปฏิบัติในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และแผนที่ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 1,073 Download
หนังสือประกาศฯ และรายละเอียด กำหนดเวลา สถานที่สอบฯ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 923 Download
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 444 Download
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 365 Download
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 1,780 Download
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 261 Download
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 320 Download
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 224 Download
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 229 Download
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 342 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358